Wyszukiwanie nieruchomo?ci
sypialnia
?azienka
basen
Ref-Nr
   
 

 

 

 
 
129.900 Euro
 
 
 
234.000 Euro
 
 
 
149.000 Euro
 
 
 
330.000 Euro
 
 
 
159.900 Euro
 
 
Ch?tnie przejmiemy sprzeda? Twojej nieruchomo?ci i b?dziemy towarzyszy? Ci we wszystkich niezb?dnych procedurach administracyjnych a? do sfinalizowania sprzeda?y.

Chcesz kupi? nieruchomo??? Nie spiesz si? i przyjrzyj si? obiektom na stronie g?ównej. Je?li nie znajdziesz odpowiedniego dla siebie, do?o?ymy wszelkich stara?, aby znale?? w?a?ciwy. Oczywi?cie jeste?my po Twojej stronie przy zakupie nieruchomo?ci i zrobimy z Tob? wszystko, co konieczne. Ponadto ch?tnie pozostaniemy do Twojej dyspozycji tak?e po sfinalizowaniu zakupu.

Us?ugi:

     Wsparcie notarialne, sprawdzenie wszystkich dokumentów przed zakupem, przetwarzanie zakupu, pe?nomocnictwa, testamenty, spadki, legalizacje, planowanie projektu przez architektów, przygotowanie podatku nierezydenta itp.

Zarz?dzanie nieruchomo?ci? obejmuje regularne inspekcje nieruchomo?ci, otwieranie okien w celu wentylacji i p?ukanie rur wodoci?gowych/toaletowych, aby zapobiec wysychaniu kanalizacji.

Us?uga rzemie?lnika gwarantuje, ?e w?a?ciciel domu i go?cie, w razie potrzeby, zostan? przydzieleni do odpowiedniego rzemie?lnika i b?d? dost?pni tak szybko, jak to mo?liwe. Sami wykonamy równie? mniejsze naprawy.

Zarówno w?a?ciciele domów, jak i ich go?cie mog? skorzysta? z transferu lotniskowego.
2015 - Design by Meyer-Anton